Capcom Ransomware Sızıntısı Siyasi Doğruluğa Bağlılığı Ortaya Çıkardı

Politik doğruluk satmaz. Mevcut ölçümlerin üstünkörü bir incelemesi, yapılan model ve yöntemlere bağlı olarak satışlarda keskin bir düşüş, satışlarda hafif bir düşüş veya büyümede durgunluk ile sonuçlanacağını ortaya çıkaracaktır. Ekonominin ötesinde, Birleşik Devletler'de tüm kültürlerden, yaşam alanlarından, sınıflardan ve ırklardan siyasi doğruluğa karşı büyüyen bir tepki kök salmıştır. Sağdan gelen insanlardan, kendilerini merkeziyete adayanlar ve yelpazenin sol ucundaki ılımlılar, son yarım on yılda siyasi doğruluğa karşı çıktılar.
okumaya devam et "Capcom Ransomware Sızıntısı Siyasi Doğruluğa Bağlılık Gösterdi"